OR-Ventilationsteknik har stor erfaring i at skabe et velfungerende ventilationsanlæg
- men det bliver aldrig en rutine.

Vores ekspertise og største erfaring har vi i ventilering af større rum i offentlige institutioner, samt procesventilation i laboratiorer og produktionshaller, men har også de senere år udført en del boligventilation.

Læs mere

OR-Ventilationsteknik A/S
Bakketoften 26
8541 Skødstrup
Tlf: 8699 1488:
Fax:8699 1007